Utylizacja elektrośmieci

Utylizacja elektrośmieci

Ratujemy Laptopa oferuje także usługę utylizacji odpadów elektronicznych (recykling laptopów komputerów, monitorów, sprzętu biurowego w tym skanerów i drukarek).

Zapewniamy odbiór elektrośmieci własnym transportem z Mazowsza, ale w przypadku zgłoszenia na duże, jednorazowe ilości możemy zorganizować odbiór z innych miejsc Polski.

Utylizacja sprzętu elektronicznego odbywa się zgodnie z procedurami określonymi prawem jak i naszymi wewnętrznymi, które je przewyższają. Daje to Państwu gwarancję, że sprzęt faktycznie zostanie odpowiednio zutylizowany, a dyski twarde zniszczone!

Przekazując nam elektrośmieci otrzymujecie Państwo odpowiednie zaświadczenia, ale przede wszystkim pewność i świadomość, że sprzęt trafił w odpowiednie ręce. Warto wiedzieć, że działamy na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 roku (Dz.U.05.180.1495) wszystkie przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania zużytego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom. Kasacja musi zostać potwierdzona protokołem przekazania odpadu elektronicznego.